Ana, Aristide, Anabella, Ahmed


AGNES [greaca] hagnos = cast

ANA [ebraica] channah = favoare, mila

ARISTIDE [greaca] – cel mai bun fel: aristos = cel mai bun + eidos = fel

Semnificatia numelui AGNETA – Provine din numele Agnes.

ANABELLA Combinatie a numelor Ana si Bella.

ARCADIE [greaca] arktos = urs

Semnificatie AHMED [araba]  – de incredere