Dumitru, Delia, Daniel, Daniela, Dorin, Dorina


DACIA / DACIANA [latina] din Dacia

DESIDERIU [latina] desiderium = a dori

DUMITRU [greaca] pamantul mama; de = pamant + meter = mama

DIONISIE [greaca] Dios = al lui Dumnezeu + Nysa = numele unui munte

DELIA [greaca] din Delos, o insulagreceasca

DANIEL / DANIELA [ebraica] El a judecat, Dumnezeu este judecatorul meu

DEMOSTENE [greaca] vigoarea poprului; demou = al poporului + sthenos = vigoare, putere

DORIN / DORINA
[greaca] doros = dar; [franceza] auriu

~ Semnificatia prenumelui si a numelor, litera D ~